Performanță prin Digitalizare în Regiunea Nord-Est

Cursuri subvenționate de digitalizare pentru
angajații întreprinderilor din Regiunea Nord-Est

Misiune

Dezvoltarea digitală sustenabilă a IMM-urilor din regiunea Nord-Est cu activitate în sectoarele/domeniile cu potențial competitiv, prin creșterea calității forței de muncă – generată de dezvoltarea competențelor digitale ale angajaților și prin implementarea de sisteme inovatoare de gestiune a relației cu clienții și a afacerii.

Prin implementarea proiectului, IMM-urile vizate își vor dezvolta capacitatea de a răspunde în mod adecvat provocărilor actuale din domeniul economic ceea ce va susține creșterea competitivității atât pe piața națională cât și la nivelul piețelor europene caracterizate printr-un grad crescut de digitalizare.

01

Obiectivul specific nr. 1:
Creșterea nivelului conștientizare a minimum 200 de angajatori cu potențial competitiv din regiune cu privire la beneficiile digitalizării și în consecință cu privire la nevoia participării angajaților la programe de formare continuă (alfabetizare digitală, recunoașterea competențelor dobândite la locul de muncă, dezvoltarea de cursuri de competențe digitale sau cursuri adaptate pentru aprofundarea unor aplicații/soft-uri/instrumente care pot contribui la automatizarea unor activități sau la facilitarea/eficientizarea unor procese).

Conștientizare a minimum 200 de angajatori cu privire la beneficiile digitalizării

200 ANGAJATORI

Creșterea nivelului de competențe digitale pentru un număr de minimum 308 angajați

308 ANGAJAȚI

02

Obiectivul specific nr. 2:

Creșterea nivelului de competențe digitale pentru un număr de minimum 308 angajați care activează în întreprinderi cu potențial competitiv din Regiunea: Nord-Est într-o perioada de 16 luni. Obiectivul va fi indeplinit prin dezvoltarea unui număr de minimum 15 sesiuni de formare cu prezență la sala de curs, sesiuni de formare on-line în cadrul unei platforme de tip e-learning, precum și prin activități de evaluare și certificare a competențelor dobândite pe alte căi decât cele formale (cu recunoaștere la nivel de angajator). Activitățile de formare sunt dedicate inclusiv unui număr de minimum 31 angajați vârstnici (55-64 ani).

03

Obiectivul specific nr. 3:
Creșterea performanței pe piață a minimum 100 de întreprinderi din regiune prin susținerea dezvoltării capacității acestora de a elaborara și realiza planuri de formare a angajaților la locul de muncă în domeniul TIC și planuri de digitalizare a afacerii adaptate la profilurile întreprinderilor. Un număr de minimum 100 de IMM-uri vor beneficia de expertiză din partea unor consultanți cu background relevant, buni cunoscători ai softurilor utilizate în mediul de afaceri la nivel global. Obiectivul va fi atins prin activități de coaching personalizat (activitate complementară formării), angajații vor fi expuși instrumentelor și practicilor moderne de gestiune a relației cu clienții / managementul afacerii / managementul resurselor / serviciilor și produselor oferite, urmând a realiza cu sprijinul mentorilor/experților coaching planuri de formare profesională a angajaților la locul de muncă, planuri de digitalizare a afacerii pe termen mediu și lung.

Creșterea performanței pe piață a minimum 100 de întreprinderi din regiune

100 INTREPRINDERI

Rezultate asumate în cadrul proiectului

b rezultate
0
Membrii
308 membrii grup țintă care beneficiază de formare;
0
Sesiuni
15 sesiuni de formare pentru dezvoltarea competențelor digitale sau cursuri adaptate pentru aprofundarea unor aplicații/soft-uri/instrumente care pot contribui la automatizarea unor activități sau la facilitarea/eficientizarea unor procese.
0
Platformă

1 platformă de tip e-learning dedicată IMM-urilor din Regiunea Nord-Est;

0
Persoane informate

660 persoane informate/conștientizate;

0
IMM-uri sprijinite

100 IMM-uri sprijinite / beneficiare ale activităților de coaching / mentorat.

inscrie-te

Poți deveni chiar tu beneficiar al proiectului!

Proiectul Performanță prin Digitalizare în Regiunea Nord-Est (143391) este deschis angajaților IMM-urilor din Regiunea Nord-Est, ce provin din intreprinderi care-si desfăsoara activitatea principala sau secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC, fără discriminare.